ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ONLINE REGISZTRÁCIÓ ESETÉN

A Vega Randi társkereső szolgáltatás (Szolgáltatás) a tagok részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a tagok más, regisztrált tagok adatlapjához hozzáférjenek. A Szolgáltatást Vega Randi név alatt Kissné Takáts Krisztina Ev.( Nyilvántartási száma: 52044953, Székhelye: 1116 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 233.) (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja. A Szolgáltatás és a www.vegarandi.hu oldal egyes részei ingyenesen érhetőek el, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag előfizetéssel rendelkező tagok számára érhetőek el.

Mielőtt a regisztrációval taggá válnál (a továbbiakban: Tag), kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbi szerződési feltételeket (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek), mivel azok a Szolgáltatás igénybevétele céljából létrejövő megállapodást jelentik. Ha egyetértesz a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, és elfogadod azokat, kérjük, jelöld be a regisztrációs lapon, hogy: „A vegarandi.hu Szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, azokat elfogadom, és azokkal egyetértek.” A Szerződési feltételek elfogadása kötelez a Szerződési Feltételekben foglaltak betartására, ezért amennyiben nem értesz egyet azokkal, kérjük, ne regisztrálj Tagként. Regisztrációdra visszaigazolást küldünk az általad megadott e-mail címre, mely a Szolgáltató és a Tag közötti megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrejöttét jelenti.

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő megállapodás:

 1. Meghatározások

A jelen Szerződési Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak – kivéve, ha a szövegkörnyezetből más nem következik, vagy a Felek másként nem rendelkeznek:

„Megállapodás”: A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a tagságot igénybe venni kívánó személy között létrejövő megállapodás.

„Tag”: bármely, 18. életévét betöltött nagykorú, természetes személy, akivel a Szolgáltatás igénybevétele tárgyában az oldalra történő beregisztrálást és belépést követően megállapodás jön létre, annak fennállása alatt.

Típusai: ingyenes regisztráció egy hetes időtartamra, társtaláló tagság, vip társtaláló tagság. Bővebben: Előfizetés/ előfizetői csomagok menüpontra kattintva részletesen elérhetőek.

„Adatlap”: másnéven profil, az a lap, amely a weboldalon a Tagra vonatkozó adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.

„Szolgáltatás”: a szolgáltatás, előfizetés esetén is, melyet biztosítunk, beleértve – nem kizárólagosan – a weboldal böngészését, a weboldalon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek Veled, valamint az Élő programokon való részvételi lehetőséget.

„Felhasználó”: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.

„Weboldal”: A Vega Randi-társkereső weboldal a www.vegarandi.hu URL-en, illetve bármely olyan vegarandi.hu domainhez köthető URL, melyen keresztül biztosítja a Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatosságát.

2. Alapvető rendelkezések

2.1 A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A fennálló előfizetések esetében a módosítások csak az előfizetések következő megújításával lépnek hatályba. A módosítás hatályba lépését követően a Tag – az előfizetése megújításával – mint ráutaló magatartással elfogadja a módosítás eredményképpen hatályos Általános Szerződési Feltételeket. A változásokkal frissített Általános Szerződési Feltételek mindenkor elérhető a Szolgáltató web oldalán és a módosítással egyidejűleg a Szolgáltató e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesíti a Tagokat a módosításról. A fentiektől eltérően, amennyiben a módosítás valamely új szolgáltatás bevezetését jelenti, a Tag az azzal kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeket az érintett szolgáltatás igénybevételével fogadja el.

2.2 Amennyiben a módosított Általános Szerződési Feltételeket a Tag nem kívánja elfogadni, úgy ez esetben az előfizetése automatikus meghosszabbítását a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint lemondhatja, vagy azt nem hosszabbítja meg.

2.3 A Szolgáltató jogosult a Weboldalon közölt minden információt, adatot, fényképet stb. felügyelni, és jogosult azt a jelen Megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott ok fennállása esetén a weboldalról eltávolítani.

2.4 A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Tagokká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. Ugyanígy, a Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a Tagok felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában, kéretlen e-mail üzenetek küldése, vagy linkek kapcsolását a Weboldalhoz – az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.

2.5 A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Valótlan, hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a megfelelő jogi lépések megtételét vonja maga után.

2.6 A Tag/Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az alábbi e-mail címen teheti fel: info@vegarandi.hu. Segítséget a segitseg@vegarandi.hu címen kérhet.

2.7. A Tag a Weboldalon történő ingyenes regisztrációjával, vagy fizetős csomag megvásárlásával (Pártaláló vagy VIP csomag) egyben Feliratkozik a Vega Randi hírlevélre is, melyről bármikor leiratkozhat a hírlevelek alján található “Leiratkozom” szóra kattintva. A hírlevélre való feliratkozással elfogadja a Weboldal Adatvédelmi szabályzatát.  

 

3. Szolgáltatási/Előfizetés díj, vásárlás és díjfizetés

3.1 A Szolgáltatás nem ingyenes része előfizetési díj fizetése ellenében vehető igénybe. Az előfizetési díj megfizetésével a Szolgáltatás nem ingyenes részére vonatkozóan, a Tag választotta időtartamra határozott idejű szerződés jön létre. A Szolgáltatás mindenkori előfizetési díjai a Weboldal „Csomagok” menüpont alatt kerülnek részletesen rögzítésre, az említett oldalon található információk jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezik. Az itt rögzített díjak az Áfát tartalmazzák. A Tag az előfizetés megvásárlásával elfogadja, hogy az határozott időtartamú és egyoldalúan nem szüntethető meg a Tag által.
A Tag ettől függetlenül bármikor dönthet úgy, hogy a megvásárolt Szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja igénybe venni (rendes felmondás ld. 5.2 pont), azonban ez nem érinti azt, hogy a Szolgáltató határozott idejű szolgáltatás nyújtására vállalt kötelezettséget, az ellenérték megfizetésére is ennek megfelelően került sor, így az adott határozott időszak tekintetében meghatározott előfizetési díj a Szolgáltatót a szolgáltatás tényleges igénybevételére tekintet nélkül megilleti.

3.2 Elállási jog
A Tag 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a csomag vásárlásától. Az elállási határidő a csomag vásárlásának napjától számított 14. nap elteltével jár le.

3.3 A Szolgáltató jogosult az előfizetési díjakat egyoldalúan módosítani évente a KSH által közzétett inflációs rátával megegyező arányban, vagy új szolgáltatások bevezetésekor, mely módosításokat ugyanezen webhelyen köteles közzétenni és a módosításra a tagok figyelmét felhívni. Amennyiben a módosított Általános Szerződési Feltételeket a Tag nem kívánja elfogadni, úgy ez esetben a jelen Megállapodást a rendes felmondás szabályai szerint felmondhatja.

3.4 A Tag köteles megfizetni minden olyan díjat, amely megfizetése a Megállapodás alapján őt terheli a Weboldalon található fizetési módozaton, ami Barionon keresztül történő bankkártyás vagy e-pénztárcás fizetés.

A megrendelésre kerülő termék/szolgáltatás  kifizetésére elektronikus úton bankkártyával (Mastercard, Maestro, VISA, American Express), vagy e-pénztárcával (Barion) történő fizetési tranzakcióra van lehetőség. A bankkártyás fizetés is a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el: http://www.barion.com/hu. A fizetési mód kiválasztását követően a ‘Fizetés’ gombra kattintva a megrendelés tartalma elküldésére kerül a Szolgáltató felé. A ’Fizetés’ gombra kattintva a megrendelés véglegesítetté válik, azaz fizetési kötelezettség von maga után.

Tag ezzel összefüggésben a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az, az előfizetés alkalmával alkalmazott fizetési módozattal megegyezően, az aktuális időszak előfizetési díjának megfizetése érdekében, a Tag által választott fizetési módozattól függően az előfizetési díjat azon bankkártya terhére beszedje.

3.4 Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható okra vezethetőek vissza, továbbá a Tag általi szerződésszegés esetén sem.

3.5  Regisztráció menete élő programokra

3.5.1. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 48 órán belül visszaigazoljuk a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló regisztrál egy a Szolgáltató által szervezett eseményre, vagy egy olyan eseményre, ahol a Szolgáltató közvetítői szerepet tölt be, az előleg, vagy a regisztráció teljes árának befizetése után a Megrendelő regisztrálásra kerül. Az eseményre a vásárlás megtörténtét visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) kell magával hoznia.

3.5.2 Fontos, hogy ha a Megrendelésről nem érkezik e-mail az elektronikus postafiókba (és ellenőrzésre került, hogy nincs a Spam és Promóciós mappában sem), a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval a rendeles@vegarandi.hu e-mail címen, hogy a problémát orvosolja.

3.5.3 A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.5.4 A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

3.5.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Regisztrációs díjat a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

3.5.6. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

3.5.7. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

3.5.8. A vásárlás a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Regisztráció egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Regisztrációt semmissé tenni, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az esemény elmaradása esetének kivételével).

3.6 Elektronikus számla

A Szolgáltató a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (billingo.hu). közbeiktatásával bocsátja ki.  A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (i) ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van még ugyanabban az adóévben, amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és (ii) az eredeti számla kibocsátásától kezdődően 3 hónap még nem telt el.

4. Az előfizetés megújítása

4.1. Manuális megújítás

Az előfizetés lejártakor a Tagnak e-mailt küldünk. Ha a Tag az előfizetése meghosszabbítása mellett dönt, úgy az e-mailben található linkre kattintva végigviheti megújítását a fizetési folyamaton. Amint az előfizetés összege beérkezik, úgy a csomagja megújításra kerül.

4.2 Automatikus megújítás bankkártyás előfizetéssel (jelenleg nem üzemel)

4.2.1 A fizetős előfizetések legrövidebb igénybe vehető időtartama 1 (egy) hónap. Felmondás hiányában (lásd az alábbi 5. pont) a Tag előfizetése automatikusan megújul az aktuális előfizetési időszak lejárata előtti 24 órás intervallumban. Ekkor a Barion rendszerén keresztül, ismétlődő fizetés keretében, levonásra kerül a következő hónap tagsági díja. A havi előfizetés az előfizetés napjától számítva a tárgy hót követő hónap azonos napját megelőző napig tart.

4.2.2. Ismétlődő fizetés (recurring payment), automatikus csomag megújítás

Az ismétlődő fizetés (recurring payment) értelmében az első előfizetésnél megadott bankkártyáról automatikus kerül levonásra a tagsági díj hónapról-hónapra, így a Tagnak az előfizetés megújításával/meghosszabbításával nincsen dolga.

Az automatikusan megújított előfizetések díja a Megállapodás hatálya alatt megegyezik az eredeti előfizetés díjával (akár nőtt, akár csökkent az „Csomagok” menüpont alatt rögzített díj).

Bankkártyával történő fizetéskor az előfizetési díj a fenti 3.3 pontban található felhatalmazás alapján mindenkor azon bankkártya terhére kerül beszedésre, amelyet az eredeti jogügyletnél használt a Tag.

Az automatikus megújítás a következő, megfelelő határozott időtartamra hozza létre a szerződést a Tag és Szolgáltató között. Az automatikus megújítás leállítását a Tagnak az aktuális előfizetési időszak lejárata előtt legalább 24 órával kell kérnie a Szolgáltatótól. Amennyiben ezt a tag az előfizetés lejártát megelőző legalább 24 órával korábban nem kéri, úgy ez esetben az előfizetés annak lejárati idejétől számítva az eredeti előfizetéssel megegyező időszakra és azonos áron meghosszabbodik. A rendszer technikailag az előfizetés meghosszabbítását az előfizetés lejárta előtti 24 órás időintervallumban automatikusan generálja. Az automatikus megújítás leállításának elmaradása esetén a Tagok a Szolgáltatóval szemben igényt nem támaszthatnak.

Az automatikus megújítás technikai vagy egyéb jellegű sikertelensége esetén a rendszer az automatikus megújítást egy héten (7 napon) keresztül naponta újból megkísérli.

4.2.3 Ismétlődő fizetés (recurring payment) törlése

Az ismétlődő fizetés törölhető  a Rendelések/Előfizetések menüpontban. Ebben az esetben az előfizetés lejárta utáni hónapban nem kerül levonásra a tagsági díj. A Tag passzív státuszba kerül, ha szeretne ismét aktívvá válni, akkor ismét csomagot kell vásárolnia.

4.2.4. Mivel a fizetés a Barion rendszerén keresztül történik a  számlakivonatokon a “Barion Payment Zrt.” fog szerepelni.

4.3. Csomag változtatás

Amennyiben a Tag előfizetési csomagot szeretne váltani Pl: Pártaláló előfizetésről VIP Pártalálóvá válni, abban az esetben ezt a Profilján belül a Rendelések részleteinél az Előfizetés fülre kattintva teheti meg.

4.4. Csomag törlése

Amennyiben a Tag előfizetési csomagját törölni szeretné, abban az esetben ezt a Profilján belül a Rendelések részleteinél az Előfizetés fülre kattintva teheti meg.

5. A Tagság megszűnése, felfüggesztése

5.1 Ingyenes tagság megszüntethető a Tag részéről:

 • rendes felmondással a „Profilom” /”Beállítások” menüpontban a „Fiók törlés” résznél
 • rendkívüli felmondással a Szolgáltató súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén.

5.2 Bármely Tagság megszüntethető a Szolgáltató részéről rendkívüli felmondással a Tag súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül például – de nem kizárólagosan – az alábbi 6. pontban foglaltak be nem tartása, vagy – Pártaláló, VIP Pártaláló tagság esetén – az esedékes díj meg nem fizetése. Ez utóbbi esetben, a Tag átkerül ingyenes regisztrációs csomagunkba, ahonnan bármikor újra aktív taggá válhat.

5.3 Felfüggesztés: az előfizetéssel rendelkező Tag bármikor dönthet tagsága felfüggesztéséről a Felhasználói fiók, beállítások fülnél. Ez esetben az aktuális előfizetésből igénybe nem vett napok nem kerülnek visszafizetésre és későbbi újra regisztrálás, vagy tagság megújítás esetén nem vehetőek igénybe, azonban a profil nem törlődik és nem látható mások számára.

5.4 Pártaláló vagy VIP Pártaláló tagság Tag által történő rendes felmondása (és/vagy az adatlap rendszerből való törlése) vagy a Tag szerződésszegése miatti Szolgáltató részéről történő rendkívüli felmondás esetén – tekintettel arra, hogy a Tag és a Szolgáltató között határozott időtartamú szerződés jött létre – nincs mód az előfizetési díj részben vagy egészben történő visszatérítésére. A Szolgáltató súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén alkalmazott rendkívüli felmondás alapján a Tag elszámolási igénnyel élhet a fel nem használt időszak tekintetében.

6. A Tag kötelezettségei

6.1 A Tag:

 • véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni
 • nem teheti közzé személyes adatait, úgymint teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét az Adatlapon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik, illetve nem jeleníthet meg hasonló információk megadására irányuló kérelmet
 • elsődleges képként csakis saját, jelenkori arcot kivehetően ábrázoló egyszemélyes fotót jelölhet meg
 • nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti (beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat, így különös tekintettel mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartására)
 • sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-ek és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon, valamint különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást
 • sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével
 • nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval
 • nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz
 • nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot, melyhez, mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve, ha előzetesen megszerezte a jogosult írásbeli hozzájárulását
 • nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Weboldalon található információkat, adatokat
 • nem küldhet tömeges körleveleket, spam-eket más Tagoknak. Tömeges körlevélnek minősül a tíz perces időintervallumon belül harminc vagy annál több személynek elküldött hasonló, esetlegesen megtévesztő tartalommal ellátott levél.
 • semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára
 • nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy küldhet más Tagnak és/vagy az adminisztrátoroknak olyan levelet, információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, megbotránkoztató, zaklató, fenyegető, becsületsértő és/vagy trágár tartalmú vagy más módon jogszabályba ütközik. A jelen dokumentum elfogadásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon a Btk. 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el
 • nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy küldhet más Tagnak és/vagy az adminisztrátoroknak olyan levelet, információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik
 • nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek
 • nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni
 • nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.
 • Az Általános Szerződési Feltételek részét képezi a weboldalon található Vega Randi Etikai Kódex betartása.

6.2 Amennyiben a Tag megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy a Szolgáltató jogosult saját döntése alapján a Tag Adatlapjának akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására, a Szolgáltatásból való kizárására akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, a Megállapodás rendkívüli, azonnali hatályú felmondására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére kártérítés vagy bármely díjvisszafizetés nélkül, az esetleges büntető- és/vagy polgári jogi következmények érvényesítése mellett.

6.3 A Tag kijelenti és szavatolja, hogy a regisztráció időpontjában betöltötte 18. életévét és teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

6.4 A Tag saját magáról bármely adatot, információt, fényképet a Weboldalon közzétesz és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi.

<7. Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok

A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó és azon található valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

8. Adatkezelés
A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során birtokába jutott személyes adatot kizárólag a Szolgáltatás teljesítése érdekében és annak során használja fel, és a személyes adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

A Szolgáltató Adatvédelmi szabályzata a Weboldal láblécén az Adatvédelmi nyilatkozat menüpont alatt megtekinthető.

9. Felelősség, felelősség korlátozása, szavatosság

9.1 A Szolgáltató szavatol a megállapodás hatálya alatt a Szolgáltatás szerződésszerű hozzáférhetőségéért az alábbiakat kivéve: a Szolgáltatót nem terheli felelősség a Szolgáltatás hozzáférhetőségében és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

9.2 A Tag kifejezetten szavatolja, hogy az általa közzétett minden adat és információ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint vállalja, hogy azokat rendszeresen aktualizálja, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzete számottevően megváltozik. Kifejezetten felelősséget vállal a Szolgáltatáson keresztül közzétett és más tagok részére továbbított Adatlapja tartalmáért.

Tudomással bír arról, hogy a szándékosan, súlyos gondatlanságból eredően megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek. Ezzel összefüggésben a Szolgáltató jogosult az Adatlap időről időre történő ellenőrzésére, módosítására és/vagy törlésére, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

9.3 A Szolgáltató nem szavatol a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető semminemű adat vagy információ valóságáért, helytállóságáért. A Szolgáltató nem vállal továbbá szavatosságot a társkeresés Tag számára való sikerességéért.

9.4 A Szolgáltató törekszik a Szolgáltatás nyújtása során birtokába került személyes adatoknak a számítógépes hálózaton keresztül történő támadása, módosítása, illetéktelenek részéről történő hozzáférése ellen szükséges lépéseket megtenni, azonban nem terheli felelősség más Felhasználók és/vagy jogosulatlan személyek (ide értve a hacker támadást is) által történő jogellenes hozzáférésért.

9.5 A jelen Megállapodással összefüggésben okozott kár tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a Tag által a Szolgáltatásért a jelen Megállapodás hatálya alatt fizetett teljes előfizetési díj ötszörös mértékét. A jelen korlátozás a jelen Megállapodásban rögzített díjak mértékére is figyelemmel került megállapításra azzal, hogy a felelősség jelen Megállapodásban rögzített kizárása vagy korlátozása nem vonatkozik azon esetekre, amikor a felelősség korlátozása vagy kizárása jogszabályi rendelkezés alapján nem lehetséges.

10. Vegyes rendelkezések

10.1 A Tag nem jogosult harmadik személyre engedményezni vagy átadni a jelen Megállapodásból eredő jogait vagy kötelezettségeit az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Felek megállapodnak továbbá, hogy az Üzemeltető jogosult a jelen Megállapodásból eredő jogainak vagy kötelezettségeinek harmadik személyre történő engedményezésére vagy átadására.

10.2 Amennyiben a Tag észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom sérti személyhez vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogait, a Szolgáltatóhoz igazolt módon eljuttatott írásbeli nyilatkozatával tudja az általa vélt jogsértést a Szolgáltató tudomására hozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét, továbbá a kért intézkedés leírását.

10.3 A Tag az Általános Szerződési Feltételek esetleges szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezéseit – a Szolgáltató figyelemfelhívó tájékoztatását követően – külön fogadja el.

10.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek – a bennük hivatkozott Weboldal elérhetőségekkel együtt – tartalmazzák a jelen tárgyban a Felek között létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyez minden egyéb, a Felek között ugyanezen tárgyban létrejött megállapodást. A jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag a Felek közös akaratával, írásban módosíthatóak, kivéve, ha a Felek kifejezetten másként rendelkeztek a jelen Általános Szerződési Feltételekben.

10.5 A jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok irányadóak.

10.6 A Felek a jelen megállapodásból eredő vagy azzal összefüggő esetleges vitákat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a pertárgy értékétől függően hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság kizárólagos illetékességét.

10.7 A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

1.) Az illetékes Fővárosi, illetve Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (a vonatkozó illetékességi szabályokat lásd: 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) – (6) bekezdések);

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

„21. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

 1. a) az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,
 2. b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,
 3. c) az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
 4. d) a jogellenes magatartást elkövették.”

2.) Az illetékes Budapesti, illetve Megyei Békéltető Testület (a vonatkozó illetékességi szabályokat lásd: 1997. évi CLV. törvény 20. § (1) – (5) bekezdések);

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

„20. § (1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

(2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

(3) Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az (1) bekezdés szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület, a (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett pedig a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található.”

3.) Az illetékes bíróság.

 

Budapest, 2017. december 10.

 

VEGA RANDI- Kissné Takáts Krisztina EV.

Szolgáltató

Nyilvántartási száma: 52044953

Székhely: 1116 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 233.

Adószám: 68646774-1-43

E-mail: info@vegarandi.hu

 

©2019 Vega Randi - PÁRTALÁLÓ TÁRSKERESŐ -társkeresés vegánoknak, vegetáriánusoknak és érdeklődőknek - Minden jog fenntartva.

Kapcsolat

Ha kérdésed lenne az oldalunkkal kapcsolatban, keress minket nyugodtan!

Folyamatban...

Lépj be!

vagy    

Elfelejtetted a részleteket?

Create Account